Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Karikatur


Klien kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Ukuran frame hitam minimalis 50x60cm diatas kanvas.

Komentar